Školní rok 2018/2019

V rámci spolupráce na projektu OVOCE do ŠKOL, jsme si udělali projektové odpoledne, spojené s ochutnávkou ovoce, které nám partner dodal nad rámec pravidelných závozů... a všem dětem chutnalo !!!
 
..................................................................................................................................................................
Základní škola - jarní prázdniny - 11.2. až 15.2. 2019, vyučování zahájeno opět od pondělí 18.2.2019
...............................................................................................................................................................
Naši lyžaři... z pracovních činností. A jak nám pěkně jezdili !!!
 
 
 
Zima, zima, zima... nám to ale nevadí, děti si s tím poradí !!!
 
 
 
A už tu máme vánoce!!! Tradičně jsme se vydali "nasát" atmosféru a podívat se na vánoční strom do Brna.
 
Naše škola byla letos vybrána k ověřování výsledků žáků 4. ročníku, a to v anglickém jazyce. Soustředěně pracujeme na tabletech při plnění testových zadání... Dopadli jsme velmi dobře. Průměrným výsledkem byla 87,8 % úspěšnost, jeden žák měl dokonce plných 100%
 
Pracujeme v rozšiřujících výukových programech Střediska volného času Ivančice
 
 
A máme tu podzim - Halloween

 

 

Vyučování v základní škole začne v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hodin a bude trvat jednu vyučovací hodinu tj. do 8.45 hod.

 

Provoz mateřské školy je zahájen také od pondělí 3.9.2018 s plnou pracovní dobou
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Školní rok 2017/2018 

 

zahajujeme projekt "Šablony! více na Publicita_webové stránky_Vysoke_Popovice.docx (70797)
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Školáci prožili "Noc s Andersenem" , přespali ve škole a tak se rozloučili se školním rokem. A nyní hurááá na prázdniny!!!
 
 
Absolvovali jsme tradiční školní výlet - na zámku v Rájci... 
 

Přání ke Dni dětí - uživáme si to !!!

 
________________________________________________________________________________________________________

Vyhlášení volného dne ředitelem školy

 

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den

na pátek 29. 6. 2018. V kontextu s touto skutečností bude školní rok 2017/2018 ukončen vydáním vysvědčení již ve čtvrtek 28.6. 2018.  

 

Volný den byl vyhlášen ze závažných důvodů: organizačních a technických, které souvisejí s konkrétní přípravou na rekonstrukci vedení elektrické energie v prostorách základní školy.

 

Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni způsoby:

  • zprávou v informačním systému školy – edookit, dne 22.5.2018

Dálkový přístup k informaci je umožněn na webových stránkách školy www.vysokepopovice.cz

 

O vyhlášení volných dnů informoval ředitel školy zřizovatele.

Ve Vysokých Popovicích 22. 5. 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mgr. Dan Růžička, v.r.    

                                                                                                                                  ředitel školy

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 

Krásné přání všem maminkám k 13. 5. Den matek

 

 
......................................................................................................................................................................................
 

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

 

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny v termínech: pondělí 30. 4. 2018 a pondělí 7. 5. 2018

 

Volné dny byly vyhlášeny ze závažných důvodů: organizačních a technických, které souvisejí s konkrétní přípravou na modernizaci topení (výměnu kotle a servis radiátorů) v prostorách základní školy.

O vyhlášení volných dnů informoval ředitel školy zřizovatele.

...................................................................................................................................................................................................................
 

Taneční soutěž

Naše žákyně ze čtvrtého ročníku se poctivě připravovaly na taneční soutěž konanou v Ivančicích a úspěch se dostavil ! Blahopřejeme...
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Ostatkový průvod

V sobotu jsme pořádali průvod masek - a zažili jsme opět spoustu veselí... Všem účastníkům z řad rodičovské veřejnosti i dětí velmi děkujeme!
 

Předvánoční jarmark

V sobotu 2.12.2017 pořádáme v prostorách obecního úřadu tradiční akci : předvánoční jarmark. Otevřeno od 9.00 - přijďte se podívat, nakoupit a nasát atmosféru.Těšíme se na setkání s Vámi. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stali jsme se adoptivními rodiči

Společně s žáky jsme se rozhodli přispět na celoroční obživu želvě paprsčité, která má své místo v brněnské zoologické zahradě. A hned jsme ji také navštívili - ZOO i  "naši" želvičku. Je to pěkný kus a přebývá v pavilonu plazů. Poznávací akce se nám vydařila a všem se líbila.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDOOKIT

 
V letošním školním roce zavádíme nový informační systém EDOOKIT. Jedná se o elektronicky vedenou žákovskou knížku, třídní knihu, povinnou matriku = zabezpečené údaje žáků, aktuální rozvrh hodin a mnohem více v jednom systému. Každý rodič má zabezpečený internetový přístup a může sledovat a komunikovat ( omlouvat své dítě, kontrolovat známky, zjišťovat úkoly a vše, co se ve škole denně odehrává)... Tak hodně zdaru nám vyučujícím i Vám rodičům. Chci věřit, že tento krok povede ke zkvalitnění spolupráce rodiny a školy.
Růžička 
 
 

Vyučování v základní škole začne v pondělí 4. září 2017 v 8.00 hodin a bude trvat jednu vyučovací hodinu tj. do 8.45 hod.

Provoz mateřské školy je zahájen také od pondělí 4.9.2017 s plnou pracovní dobou

................................................................................................................................................................................... 

Školní rok 2016/2017

 

Přejeme krásné prázdniny !!!   

.........................................................................................................................................................

Školní výlet

V pondělí 26.6. jsme celá škola vyjeli na tradiční výlet. Tentokrát do Mikulčic, kde se nachází Staroslovanské hradiště. Celý areál jsme měli jen a jen pro sebe. Užili jsme si připraveného programu a školáci vystoupili i na místní rozhlednu.Počasí nám náramně přálo a když jsme se na zpáteční cestě zastavili na zmrzlinu, všichni byli naprosto spokojení.

misePLUS

Byl u nás EnergyTruck firmy e-on a naši žáci společně s žáky ZŠ Příbram, které jsme k akci přizvali, plnili úkoly a hlavně se dovídali spoustu informací o energii, její úspoře a ochraně životního prostředí. Tato témata jim byla předávána zábavnou formou. Prvňáci jako kouzelníci, druhá a třetí třída jako vesmírní ufounci a ti nejstarší jako tajní agenti. Všichni si ještě odnášeli krásné drobné dárky.

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V kroužku Keramiky se nenudíme a hezky nám vyšly růžičky pro maminky...
Takhle jsme šikovníííí. Udělali jsme si magnetické poznámkové bločky na ledničku:

Dravci

Byli jsme na výletě, v Příbrami, kde se nám představili draví ptáci. Hodně jsme se o nich dozvěděli a hlavně jsme viděli naživo, jak létají a loví.
 
.......................................................................................................................
 
 
... a takhle jsme si udělali kočky do oken.
 
 
Keramické výtvory:
____________________________________________________________________________________

Výtvarná soutěž 

Divoký západ je lákavá tématika a tak jsme se zapojili do celostátní soutěže. Vítězové školního kola se ještě mohou těšit, že třeba právě jejich výkres bude oceněn porotou vyhlašovatele. Výsledky se dozvíme v červnu, tak držíme palce...
 
 
Spolupráce se SVČ Ivančice se letos pro naše žáky zúročila ve výukovém programu "PRAVĚK"

Výuka plavání

Od začátku měsíce února nás v letošním školním roce čeká 10 lekcí výuky plavání. Jezdíme do bazenu Plavecké školy Blučina a účastníme se všichni do jednoho !!! Dojmy z právě absolvované první lekce jsou výborné. 

Školní rok ...

... utíká jako voda, po vcelku úspěšném čtvrtletí i třídních schůzkách se nám přiblížili vánoční svátky a nový rok. Takže pro všechny:

 

Výtvarná akce

Malovali jsme na plechové placky se špendlíkem a vytvořili jsme si tak každý originální placku - jak z obchodu.

VOLBY do Školské rady

Z důvodu tříletého mandátu členů Školské rady jsme uspořádali volby s následujícím výsledkem:
 

Volby do školské rady - výsledek

 

Plný počet oslovených  rodičů našich žáků   = 30

Kandidáti na člena ŠR   = 1

 

Odevzdaný počet hlasovacích lístků =  25

Platných hlasovacích lístků   = 25

 

Zvoleným  kandidátem s  počtem hlasů  22  je paní Pavlína Pelcová, která se tak stává členkou Školské rady při ZŠ a MŠ Vysoké Popovice 188 na období let 2016 až 2019.

 

Hlasovací lístky a zápis volební komise je uložen  v ředitelně školy.

 

Všem účastníkům děkujeme

....................................................................................................................................................................................
Zahájení školního roku tradičně provedl úvodním slovem pan starosta. Letos jsme přivítali 32 žáků, z toho 9 "prvňáčků".
Všem přejeme úspěšný školní rok !!!

................................................................................................................

Školní rok 2015/2016

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Školní výlet

Letos jsme všichni vyrazili na Macochu. Náročný výlet zvládli i naši nejmenší z mateřské školy. Přestáli jsme i déšť a nervy drásající pohled do propasti. Odměnou byla cesta vláčkem a lanovkou. Nejzajímavějším zážitkem je určitě procházka krápníkovými jeskyněmi a plavba podzemní říčkou Punkvou.
 
 
 
OCHUTNÁVKA OVOCE
 
V rámci projektu EU Ovoce do škol jsme také v letošním školním roce získali koš plný ovoce. Žáci si pochutnávali a zároveň vyhledávali na internetu ke každému ovoci informace a zajímavosti. Nejen odkud pochází, jaké vitamíny a minerály obsahuje, ale také řadu nápaditých možností ke konzumaci.
 

PRAVĚK - výstava Z. Burian

Školáci navštívili brněnský pavilon Antrophos a podívali se na obrázky akademického malíře Zdeňka Buriana, které jim přiblížily jednotlivá období pravěku od prvohor po čtvrtohory. Výstava byla doplněna i interaktivně. Mimo jiné rozpohybovanými obrazy mistra. 
 
 
 
 

Technické vzdělávání v MŠ

I v letošním školním roce pokračuje v naší MŠ technické vzdělávání, kterého se účastní 9 našich předškoláků. Děti si již vyrobily model autíčka a letadla, nyní pracují na modelu plachetnice.

 

VIDA !!!

Navštívili jsme populárně naučný pavilon VIDA v Brně. Kdo byl, ví, kdo nebyl, určitě se tam vypravte! Je tam spousta poučení formou zábavy a nutno dodat, že jsme se všichni vyřádili...
 
 
..................................................................................................................................

TABLETY

Po úspěšném absolvování projektu DIKYPR (Digitální kybernetický prostor) a nákupu dalších IT zařízení jsme začali do výuky zařazovat práci na tabletech. Žáci jsou evidentně zaujatí a jde jim to. A my tím pádem jdeme s dobou !!! 
 
 
 

Malovali jsme kuchyňské chňapky...

Malování nám jde a tak po hrníčcích jsme si vyzdobyli kuchyňské chňapky. Moc se nám to líbilo i paní instruktorka nás chválila a máme pěkný dárek pro maminky do kuchyně.

-------------------------------------------------------------------------------

OSTATKY 2016 

I letos jsme udrželi tradici průvodu masek a v sobotním odpoledni 6.2.2016 jsme obešli celou vesnici, abychom popřáli k masopustním oslavám. Všem těm spoluobčanům, kteří nám otevřeli, pohoštění nabídli i finančně přispěli - velmi děkujeme. Finanční výtěžek jako vždy použijeme ve prospěch školy a tedy našich dětí.

......................................................................
Středověk 

v rámci projektového vyučování jsme se v programu, který připravilo SVČ Ivančice dozvěděli něco o životě ve středověku.

 
 

Přejeme všem pohodové svátky vánoční a dobrý nový rok 2016 !!!

Vánoční atmosféru jsme si užívali už při přípravě tradičního předvánočního jarmarku a také jsme navštívili vánoční trhy v Brně na náměstí Svbobody. 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Stali jsme se Ježíšky
Zaměstnanci naší malé školy se zapojili do projektu "STAŇTE SE JEŽÍŠKEM DĚTEM Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ"  
a obdarovali děti z Dětského domova v Náměšti nad Oslavou. Zde je výňatek z poděkování:
Děkujeme Vám za Vaši navýšenou citlivost, ochotu darovat čas, výběr dárku a jeho zabalení i odeslání na adresu patřičného domova, aby dětem přinesl vytoužený a splněný sen. Stali jste se opravdovým Ježíškem, který přináší dětem lásku, soucit a radost s vírou, že nejsou ve svých životech osamocený...
Sledujte poděkování DĚTSKÝCH DOMOVŮ na našich stránkách: www.vespojenios.cz
___________________________________________________________________________________
Zahájení školní docházky bude v úterý 1. září v 8.00 hodin. Na všechny se po prázdninách moc těšíme....
 
 
 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Školní rok 2014/2015

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Výstava obrázků - ENKAUSTIKA

Děti si v rámci školní družiny a pod vedením paní vychovatelky I.Polákové osvojily techniku malování horkým voskem - enkaustiku. Velice je tento způsob výtvarného vyjadřování nadchnul a tak jsme uspořádali výstavu...
 
-------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 29. dubna jsme si byli zazpívat na vystoupení Jaroslava Uhlíře ve Zbýšově. Jeho písničky s texty Z. Svěráka všichni dobře známe i z vyučovacích hodin hudební výchovy a máme je v oblibě. Koncert byl velmi příjemným zpestřením.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Výuka Plavání

 Jezdíme do bazénu plavecké školy Blučina v Nové Vsi. Žáci absolvovali 10 výukových lekcí a všichni dostali "mokrá vysvědčení". Tři naši žáčci dokonce zvládli všechny disciplíny a získali tak titul všestraného plavce spolu s malým dárečkem, v podobě náhrdelníku s delfínem.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Všem přejeme pohodové vánoční svátky a zdraví i štěstí do nadcházejícího roku !!!

Tradičně jsme organizovali předvánoční jarmark. Nabízeli jsme znovu spoustu výrobků a celá akce se vydařila.

----------------------

Byl u nás mikuláš... všechny děti uměly krásné vánoční básničky a tak dostaly mikulášské balíčky.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Strašidelný den v MŠ

Halloween, tento anglosaský lidový svátek se pomalu ale jistě uchytil i v naší škole. Zejména děti v mateřské škole si tohoto svátku užívají a přicházejí v převlecích, hrají hry, zpívají a spolu s učitelkami se nakonec přicházejí předvést i školákům.    

---------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení školního roku tradičně otevřel pan starosta. Přivítal prvňáčky a všem popřál mnoho zdaru ve škole. V letošním školním roce máme v novodobé historii školy ( od právní subjektivity z roku 2006) nejvíce školáků - 30.

Školní rok 2013/2014

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

V rámci všelikého fotografování ( hlavně dětí ) se nám konečně podařilo udělat fotku všech zaměstnanců školy. Ač konec školního roku znamená "opotřebení" našich tělesných schránek, všichni se snažili důstojně a s co možná nejpozitivnějším přístupem reprezentovat. Nebo, že by už usměvy patřily blížícím se prázdninám ?!?

Mimoškolní činnosti se věnujeme každým rokem. Dramatickotaneční kroužek si letos připravil krásné, pirátské vystoupení, se kterým reprezentovali naši školičku na Domečkyádě v Rosicích.

 

Další výukový program nám připravil Dům dětí a mládeže Zastávka. Všichni si vyzkoušeli řadu disciplín.

 

V květnu jsme se vydali do nedalekých Tetčic. V místní základní škole jsme si prohlédli archeologickou výstavu a děti si vyzkoušely hledat střípky artefaktů v písku.

 

 

Ve spolupráci se Střediskem volného času Ivančice si naši žáci vyzkoušeli celodenní sportovní program. Snaha vyhrát byla veliká a také nám vyšlo pěkné počasí.

 

Březen je tradičně věnován recitační soutěži. Letos se všichni žáci pečlivě připravili a porota měla složitou práci, vybrat z každého ročníku tři nejlépe přednášející. Všechno se nakonec skvěle vydařilo.

 

 

Po úspěšném přežití vánočních svátků - tradičního Jarmarku - přejeme krásný nový rok 2014 !!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protože skončilo tříleté období práce školské rady, proběhly volby nového člena z řad rodičovské veřejnosti.

Volby do školské rady

Plný počet oslovených  rodičů našich žáků   = 23

Kandidáti na člena ŠR   = 3

Odevzdaný počet hlasovacích lístků =  21

Platných hlasovacích lístků   = 20

 

Zvoleným  kandidátem s největším počtem hlasů (13 ) je paní Jitka Mrkosová, která se tak stává členem Školské rady při ZŠ a MŠ Vysoké Popovice 188 na období let 2013 až 2016.

 

Hlasovací lístky a zápis volební komise je uložen k nahlédnutí v ředitelně školy.

 

Všem účastníkům děkujeme

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

V pondělí 2.září 2013 slavnostně zahajujeme nový školní rok. Tradičně přivítá naše prvňáčky a jejich rodiče pan starosta.

Těšíme se na všechny žáky a děti !!!

 

 

 

Školní rok 2012/2013

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KARNEVAL

V sobotu 15.6. naše škola uspořádala dětský karneval. Po loňských dobrých zkušenostech jsme se sešli na hřišti - dříve bývalo zvykem využívat hospodský sál. Vyhrávala hudba, děti dorazily v karnevalových maskách a pedagogové měli připraveny soutěže i sladké odměny. K dispozici bylo i občerstvení ( děkujeme paní Sapíkové) a protože nám vyšlo nádherné počasí celá akce se jevila jako příjemně strávené odpoledne.

Čtvrťáci se účastnili finále Dopravní výchovy. V areálu zastáveckého koupaliště zúročili celoroční snažení a absolvovali testy z dpravy, jízdu zručnosti i jízdu v dopravním provozu. Také museli prokázat znalosti první pomoci. Někteří získali Průkaz mladého cyklisty.

 

Byli jsme na návštěvě v brněnské Hvězdárně ...

 

 

Velikonoční jarmark

V sobotu 23.3. jsme pořádali velikonoční jarmark. Dlouho předtím ve škole a hlavně ve školní družině pod vedením paní učitelky Polákové se děti snažily vyrábět všemožné k velikonocům laděné výrobky. Paní učitelka Vognarová napekla koláče. Také se nám podařilo zajistit živé květiny. Pozvání přijali i bývalé žákyně naší školy - aby předvedli své dovednosti - paličkování. Problémem zůstalo jen letošní počasí, které připomíná spíš tuhou lednovou zimu než březnové jaro. Přesto se akce dočkala kladného přijetí.

 
 
Letošní únor jsme tradičně organizovali OSTATKOVOU ZÁBAVU.

Průvod masek v odpoledních hodinách prošel vesnicí a za bujarého veselí zval občany na večerní taneční zábavu, která také letos byla doplněna bohatou tombolou - za ni vděčíme sponzorům, rodičům a přátelům školy. Akce se vydařila.

 
Všem bez rozdílu přejeme pohodové svátky vánoční a štěstí do celého nového roku 2013
 
Vánoční jarmark

V sobotu 1.prosince 2012 před první adventní nedělí jsme uspořádali tradiční předvánoční jarmark. Každý návštěvník si mohl vybrat z široké nabídky výrobků dětí i dospělých např. adventní věnce, svícny, svíčky, šperky z fimo hmoty, keramické výrobky apod. Starší děvčata z naší obce předváděla lidová řemesla – paličkování, ubrouskovou techniku a patschwork – ( výroba vánočních ozdob ze stuh ).

Děkujeme všem, kteří si udělali čas a přišli se s námi podělit o vánoční atmosféru a zakoupením výrobků podpořili konání dalších činností naší školy.

Byla to příjemná sobota - začátek adventu – umocněná ještě večerním rozsvěcením stromečku u školy.

 
A zase k nám přišel MIKULÁŠ...

Tak jako loni i v předcházejících letech k nám letos zavítala trojice: Mikuláš, anděl a čert. Přinesli si velkou knihu hříchů a každé dítko bylo podrobeno zkoumání zda nepatří do pekla. Naštěstí čert nikoho neodnesl. A když každý zarecitoval pěknou básničku, dostal od Mikuláše balíček dobrot.

Obrázky na kalendář

Ještě v loňském roce jsme kreslili obrázky na kalendář do soutěže, kterou pořádali organizátoři z Mariánských Lázní. Přestože jsme nevyhráli, obrázky našich dětí z mateřské školy byly součástí velké výstavy, kterou navštívili i někteří páni ministři. Z vybraných dětských kreseb se tiskly kalendáře pro rok 2013, které budou zdobit nemocnice po celé republice. Více fotek ve fotogalerii!

Aktuality 2011/2012

ZOO Brno

21.05.2012 11:21

Pondělní den jsme strávili v brněnské zoologické zahradě. Jela celá naše škola, to znamená jak mateřinka tak škola základní a jelo celkem rekordních 50 dětí. Počasí nám přálo a my dospělí jsme byli mile překvapeni - brněnská zoo se za těch pár let, co jsme tam nebyli, změnila k lepšímu. Především díky doplňkům - vybaveným přírodním koutkům, kde si děti mohou "zařádit"... Trefili jsme se do krmení tygrů a roztomilých surikatek, což byl pro děti další zážitek. V závěru naší návštěvy u zvířátek vzaly děti útokem obchůdek suvenýrů a mnohé si pořídily domů alespoň zvířátka plyšová. Školní výlet se po všech stránkách vydařil.

Nemocnice zvířátek

30.04.2012 14:48

17. dubna jela naše MŠ a mladší děti ze ZŠ do Brna na akci pořádanou Vyšší odbornou zdravotnickou školou J. Podsedníka a MŠ Jihomoravské nám. s názvem  „Nemocnice zvířátek“. Děti si s sebou nesly své oblíbené plyšové zvířátko, které jevilo známky nemoci nebo úrazu. Lékaři a zdravotní sestry plyšového pacienta vyšetřovali, operovali a léčili v jednotlivých ordinacích. Na závěr děti navštívily lékárnu, kde vyzvedly léky pro ošetřené zvířátko. Tato akce měla doprovodný program pořádaný Zdravotnickou záchrannou službou a Hasičským záchranným sborem. Prohlídku sanitky a hasičského auta doprovázelo poutavé povídání a praktické ukázky samotných záchranářů. Celá akce je součástí preventivního projektu, jehož cílem je ochrana dětí před úrazy a zároveň má děti hravou formou poučit o tom, co mohou dělat, pokud se stane nehoda a seznámit je s lékařským prostředím i vyšetřeními, aby z nich neměly obavy. Našim dětem se akce velice líbila, odjížděly plné dojmů a zážitků.

ředitelské volno

19.04.2012 12:55

OZNÁMENÍ

pro rodiče a žáky základní školy

 

       Ve smyslu §24 odst.2  zákona 561/2004 Sb. vyhlašuji na dny pondělí 30.4.2012 a pondělí 7.5.2012 ředitelské volno.

 

Pro žáky základní školy to znamená, že v tyto dny nepůjdou do školy.

V individuálních případech se můžete obrátit na ředitele školy

 

 

Poznámka:  Mateřská škola  má v těchto dnech běžný provoz.

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Dan Růžička

                                                                                                   ředitel školy

 

Návštěva brněnského podzemí

18.04.2012 11:46

17.4.2012 jsme prozkoumali podzemí pod Zelným trhem v Brně. Třetí a čtvrtá třída se vydala po stopách dávných alchymistů, zajímavé suvenýry.obchodníků a žalářníků. Děti si mohly na vlastní kůži vyzkoušet klec bláznů, mučící nástroje a křesání ohně. Na závěr nechyběly zajímavé suvenýry.

 

Vánoční jarmark

09.12.2011 11:21

Také v letošním předvánočním čase naše škola zorganizovala tradiční jarmark, na kterém jsme nabízeli výrobky našich dětí, žáků a rovněž vánoční dekorace získané od rodičů a přátel školy. V rámci jarmarku bylo možno shlédnout paličkování a další kreativní tvoření, kterým se zabývá a může se pyšnit slečna Nikola Sapíková a zdobení perníčků, které bravurně zvládá paní Samková. I letos se prvním návštěvníkům podával vánoční punč a přestože počasí v dopoledních hodinách soboty příliš nevybízelo k opuštění teplých domovů - přišla řada zájemců z řad naší veřejnosti, kteří zakoupením výrobků udělali radost sobě (jak pevně věřím), a také škole. Kladný výtěžek z této akce přispívá k nákupu "dárků" pod vánoční stromeček dětí v mateřské škole i žáků ve školní družině. Všem moc a moc děkujeme a dovolujeme si popřát KLIDNÉ a POHODOVÉ Vánoční svátky.  

Hrnčířská dílna

06.10.2011 14:49

Byli jsme ve Zbýšově u pana hrnčíře... a že jsme si užili!!! Nejprve nám ukázal, jak se pracuje s hrnčířským kruhem a pak jsme si všichni vyzkoušeli vytočit hrneček. Pravda, občas nám z hlíny vyšly i všelijaké jiné tvary, ale nakonec se všem výrobky líbily. Pomáhala nám i jeho paní, která nás také pozvala na dobroučký, bylinkový čaj, oslazený medem - popíjeli jsme jej samozřejmě z různých keramických misek. Nakonec jsme někteří zakoupili hrnečky a už se těšíme až nám naše výrobky pan hrnčíř vypálí a pan ředitel doveze do školy...!

více fotek naleznete ve fotogalerii

 

Zahájen školní rok 2011/2012

Slavnostně jsme 1. září zahájili nový školní rok. Úvodní slova přišel tradičně pronést pan starosta. Letos nastoupilo rovnou devět nových spolužáků - prvňáčků, které doprovázeli rodiče. Všichni společně věříme, že se nám ve škole bude dařit.

 

 

 

 

30. dubna ve večerních hodinách přiletěly na hřiště u školy čarodějnice. V některých bychom ani nepoznali naše žačky. Hlavní čarodějnice, kterou jsme vyrobili, krásně vzplála.

Burácely hromy, ale počasí vydrželo. Odvážlivci si opekli v žáru špekáčky a občerstvili se v boudě budce na hřišti.

Těšíme se na příští slet.

 

 

Výtvarná soutěž - ilustrace slovenské pohádky

Děti ve škole si vyzkoušely ilustrovat slovenskou pohádku v rámci výtvarné soutěže žáků ZŠ prvního stupně a žáků MŠ z projektů  „ Zavádění Místní agendy 21 do Mikroregionu Kahan a přeshraniční spolupráce - Mikroprojekt „Spolupráce  komunit na obou stranách hranice k dalšímu rozvoji regionů a česko-slovenskému přátelství „.

Vybrané výkresy budou soutěžit o ocenění mezi dalšími účastníky ze všech škol Mikroregionu Kahan.

 

Ostatky 2011

V sobotu 5.března 2011 jsme věnovali tradiční ostatkové zábavě. Po poledni se vydal průvod masek na cestu vesnicí a zval na večerní taneční zábavu. Letos nám mimořádně přálo počasí - svítilo sluníčko a celá akce se skvěle vydařila. Příjemné bylo i zjištění, že mimo nás zaměstnanců školy, šli s náma v maskách i děti a mládež...
Večer se také vydařil a protáhl až do ranních hodin. Dovolujeme si poděkovat ještě jednou za sponzorské dary do tomboly i všem ostatním, kteří tuto akci jakýmkoliv způsobem podpořili. Výtěžek navýšil rozpočet školy a bude použit ve prospěch našich dětí a žáků (MŠ a ZŠ).
 
více fotografií na: https://skolavp.rajce.idnes.cz/Ostatky_2011/
 

 

 

 Všem dětem, žákům, jejich rodičům a dalším příznivcům naší školy přejeme krásný a úspěšný rok 2011

Přišel k nám čert s Mikulášem……..

 

V pátek 3. prosince přišel do naší školy a školky na svoji každoroční kontrolu svatý Mikuláš se svými pomocníky – andělem a čertem. Za předvedenou básničku či písničku všechny naše malé neposedy odměnil balíčkem plným sladkostí  a ovoce. Děti z naší školky měly mikulášskou nadílku ještě bohatší o sponzorský dar od Moravské zeměvrtné společnosti.

Za sponzorský dar velice děkujeme.

 

 

POHÁDKOVÝ LES                

  

 Bylo, nebylo. A ono nakonec bylo. Přestože nás dopoledne zchladil liják, přesto, že se nás pán nečasu snažil zastrašit, udělalo se odpoledne celkem hezky a Cesta pohádkovým lesem proběhla…

4.9.2010 se uskutečnil 6 ročník již tradiční dětské akce Cesta pohádkovým lesem, který připravujeme pod záštitou naší školy a za vydatné pomoci ochotných lidiček z řad veřejnosti. Hlavně jim všem a pak také sponzorům patří velký dík.

Již kolem poledního obsadila naše hřiště u školy skupina historického šermu Rekové z Brna a rozložila si své ležení. Vedle nich vyrostl nafukovací hrad a ani občerstvení nezahálelo.

Celé odpoledne si mohli děti i dospělí zasoutěžit se skupinou Rekové v jízdě na trakaři, kdy malí rytíři s meči sráželi špalíky místo nepřátel. Dále pak střílení z luku a kuše, házení věnečky na kopí, malování obrázků apod. Rekové bavili děti až do doby, kdy vystoupily Brněnské písničkové tetiny. Připravily si pro nás program s povídáním a písničkami. Dvě tetiny s kytarou zaujaly malé i velké.

V lese čekalo na děti deset stanovišť s pohádkovými bytostmi a úkoly. Aby každý malý účastník měl sílu úkoly splnit, pasoval ho na úvodu cesty pan král na rytíře pohádkového lesa a písař zapsal jeho jméno a bydliště do památeční knihy. Tím si poutník vysloužil kartičku, do které na každém stanovišti dostával razítko. Děti čekaly nejenom nelehké úkoly: jako prolézt pavučinou a utéct pavoučnici, házet dělovou koulí, poskládat popletenou pohádku, vysvobodit Večernici od Mrakomora, najít pomocí hmatu prsten nebo střevíček, vézt dřevo na trakaři, srážet plechovky apod., ale i zasloužené odměny věnované našimi sponzory. Dětem při tom s krásnou hravostí pomáhali rodiče i pohádkové postavičky.

U nás nejde o vítězství, ale o to zahrát si a strávit příjemnou sobotu s rodinou a přáteli.Trasa byla připravena tak, aby ji zvládli pěší i povozy s nejmenšími účastníky.

Po páté hodině večerní prošel vyslanec pana krále celý pohádkový les a ukončil putování po stanovištích. Průvod pohádkových bytostí v čele s královským párem se vydal na hřiště. Pan král poděkoval všem účastníkům, pohádkovým bytostem, pomocníkům a sponzorům, potom popřál příjemný zbytek večera.

Tetiny dohrály svůj příběh a jejich místo zaujala opět skupina Rekové s divadelním představením se šermířskými zápletkami, které provázely výstřely až uši zaléhaly. Děvčata obdivovala krásné kostýmy a společně s hochy, fandila při bojích s meči a sekerami. Neodradil je ani mírný deštík, který se tou dobou začal snášet na jejich hlavy.  

Pozdější večerní hodiny se neobešly bez táboráku a kytar. Bylo příjemně a my pořadatelé jsme už jen odpočívali a nabírali síly na nedělní úklid a bourání stanů.

 Jestli některé potenciální účastníky počasí odradilo od cesty do Vysokých Popovic, mohou teď jenom litovat. Děkujeme poutníkům za účast, pohádkovým bytostem za trpělivost, těm co neúnavně plnili naše přání u občerstvení, sponzorům za štědrost a všem, kteří se zasloužili o zdar akce. Těšíme se na další ročník. Od letošního roku pod hlavičkou ZŠa MŠ Vysoké Popovice.

                                                                                                                                                                                       Poláková

 

 

 

 

1.9.2010 - zahajujeme nový školní rok 2010/2011

V mateřské škole s novou, prodlouženou provozní dobou: od 7.00 do 16.30 hodin a to již od 1.září 2010.

V základní škole je slavnostní zahájení od 8.00 pro všechny žáky i rodiče v 1. třídě a potrvá cca do 8.45 hod.

Od 2.9.2010 bude vyučování již podle rozvrhu a od 11.40 pojede rovněž školní družina.

!!!!  Těšíme se na všechny naše děti a žáky !!!!

 

ŠKOLNÍ VÝLET

Ve středu 26. května 2010 jsme se i přes nepříznivé počasí vydali ( celá naše škola - nejmenší, větší i největší) na celodenní školní výlet, který byl naplánován a objednán již od ledna 2010. Měli jsme namířeno na zámek do Rájce-Jestřebí. Nejprve nám v jedné ze zámeckých komnat zahráli herci Divadýlka MRAK svou pohádku a po ní jsme si prohlédli zámecké komnaty a obdivovali jsme krásné zařízení i výzdobu. Poté nás čekala výstavka divadelních loutek a kulis, kde si děti mohly i některé loutky vyzkoušet vodit a dozvěděly se i něco o divadelních kouzlech a čarování.

Obléct se do pravého divadelního kostýmu a za pomocí vyprávění a vedení profesionálního herce si zahrát třeba zlého piráta, krásnou princeznu, krále, pohádkového dědečka a další postavy - to vše si děti vyzkoušely v dalším programovém bloku. Vše završil krátký pochod do zámecké zahrady, kde pro nás byly připraveny opékané špekáčky - po náročném dopoledním programu nám všem chutnalo. Nakonec jsme si prohlédli ještě zámeckou galerii s různými uměleckými předměty a nemohlo chybět ani nakupování drobných suvenýrů a dárečků z výletu. Přes občasný deštík, který kropil zem, se nám podařilo nezmoknout a tak v souladu se známou písní ... "nezmokli jsme už jsme tu, sláva nazdar výletu !" ... jsme zdárně dorazili v odpoledních hodinách zpět ke škole. Jak se nám dařilo můžete vidět i na fotkách v sekci Fotogalerie - školní výlet 2010.

 
 Dětský karneval

 

V sobotu 15.5.2010 jsme již tradičně uspořádali dětský karneval. Počasí nám nepřálo jak bychom potřebovali, ale hlavně, že nepršelo. Tak i přes vítr a mraky pár maskovaných, malých odvážlivců přišlo ke škole a povzbuzováni "Dádou" z obecního rozhlasu, zdárně prošlo vesnicí a dorazilo do sálu. Tam je už čekala hudební skupina Sagitta, hry, občerstvení a karnevalový rej. Akce se líbila hlavně dětem a my jsme rádi, že i přes potíže spojené s "nefunkční  hospodou" se nám v podstatě vše vydařilo. 

ČARODEJNICE 2010

Náš obecní úřad již tradičně organizuje veřejnou zábavu u příležitosti čarodejnic - 30.dubna. A my ve škole jsme si tak po roce opět pracně vyrobili čarodějnici, abychom ji mohli upálit. Akce se vydařila - i díky tomu, že déšť počkal až do raních hodin. Slétly se čarodějnice a čarodějové tak trochu podobní některým žáčkům naší školy. Večer se hrálo a zpívalo u ohně. Občerstvení v novém dřevěném stánku každému káplo do noty.

1. Pěstitelské úspěchy v rámci přírodovědy a prvouky.

 

 

2. Recitační soutěž 23.4.2010 - vítězům ještě jednou gratulujeme a doufáme, že do příštího ročníku půjdou děti se stejnou chutí a snahou.

Mezi nejlepšími není vyfocený Patrik Valenta, protože při vyhlášení trpěl u zubaře.

 

 

 

3.Policie Rosice 22.4.2010 - děti ze ZŠ a MŠ prožily dopoledne plné her, praktických cvičení a ukázek práce policie.

 

 Velikonoční Jarmark 2010
 
 

V sobotu 27.3.2010 jsme spolu s dětmi a rodiči připravili již tradiční  "Velikonoční jarmark". Návštěvníci jarmarku si mohli nakoupit velikonoční dekorace a vyzkoušet si i jejich výrobu. Děti ze ZŠ učily zájemce mramorovat vajíčka a paní Samková tvarovat slané těsto.

Jak se jim to povedlo, můžete vidět na fotografii. Finanční prostředky získané z prodeje použije naše škola na zakoupení dalších pomůcek a materiálů.

Děkujeme za pomoc při přípravě a za návštěvu
 
Bc I.Poláková
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V sobotu 13. února 2010 pořádala naše škola tradiční „ Ostatky “.

Do příprav se zapojili všichni pracovníci školy, rodiče a přátelé školy.Veškerý výtěžek se jako každý rok použije na potřeby naší školy a školky.V první řadě jsme museli zajistit sál, protože se měnil nájemce hospody. Vyšel nám vstříc a zařídil výčep.

Naše příprava zahrnuje:

-       nejdříve svoláme schůzku rodičů žáků a zaměstnanců školy. Zde se domlouvá zakoupení vstupenek a lístků do tomboly, roznášení vstupenek, zajištění přípravy a úklidu sálu před a po zábavě, tombola, jednohubky, praní ubrusů, hudba, průvod masek a masky, občerstvení pro masky apod. 

Průvodu masek se letos účastnilo velké množství lidiček a tak se průvod vydařil. Sešlo se téměř 40 masek, a to díky přátelům školy. Harmonikář hrál, co mu zmrzlé ruce dovolovaly a bylo veselo. Místní občané nám jako každoročně nabízeli výborné koblihy a jednohubky, za což jim děkujeme a těšíme se na příští rok.

Ve škole nás čekaly výborné párky a teplé nápoje, které po náročné zimní misi po celé vesnici všichni ocenili.

Večerní zábava předčila naše očekávání. Paní učitelky nestačily nosit židle do sálu pro nové příchozí. Skupina Melody Musik hrála do půl třetí ráno. V sále bylo veselo i v pozdních ranních hodinách.

Děkujeme všem, kteří přispěli do tomboly, nebo zakoupením vstupenek, losů, pomohli s přípravami, šli s námi v průvodu a v neposlední řadě děkujeme našim sponzorům.

                                                                                            Bc I.Poláková

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE
OD 25. 1. 2010 DO 29. 1. 2010
VŽDY OD 13:00 DO 14:00.  
K ZÁPISU PŘINESTE RODNÝ LIST DÍTĚTE.

 

Zveme všechny nově přihlášené děti do naší Mateřské školy od března do května  na ADAPTAČNÍ HODINKU, která bude každý čtvrtek od 14:30 do 15:30.

Dobrou náladu a přezůvky s sebou.       

                             Na malé nováčky se těší paní učitelky z MŠ !!!!

 

 

 

Vánoční jarmark

 

V sobotu 28.11.2009 proběhl v naší obci již tradiční předvánoční jarmark, který organizuje naše škola. V zasedacích prostorách obecního úřadu jsme nabízeli svícny, adventní věnce, obrázky, ozdoby na stromeček, perníky, výrobky z keramiky a mnohé další dárkové předměty. Velký úspěch letos slavily také čerstvě napečené koláče.

Akce se opět vydařila a přestože rok od roku stoupají náklady na její uskutečnění - skončila i díky všem účastníkům (hlavně na straně kupujících) s kladným výsledkem. Výtěžek bude využit jako příspěvek k zakoupení nového "hracího" koberce do prostor mateřské školy ( ten starý "zažil" dvě náročné rekonstrukce a již dosluhuje) a dále na pořízení didaktické, keramicko-magnetické tabule do první třídy ZŠ.

Moc a moc děkujeme všem těm z Vás, kteří jakkoliv přispěli k tomu, abychom naši tradiční akci mohli znovu úspěšně uskutečnit.

Pár dalších fotek si můžete prohlédnout ve Fotogalerii...

 

Tvořivé odpoledne v MŠ

18. listopadu 2009 se v naší MŠ uskutečnilo „TVOŘIVÉ ODPOLEDNE“ pro maminky s dětmi. Dostavil se hojný počet šikovných rukou i ručiček, které se s nadšením zapojily do tvořivé práce. Po malé chvíli ve třídě vlály pestrobarevné šátky z hedvábí, které ozdobí malé i velké krčky v zimním sychravém počasí anebo překvapí babičku, či tetičku pod vánočním stromečkem.

Pro velký zájem plánujeme další „tvořivé odpoledne“ věnované malbě na hedvábí, či jiným technikám výtvarného tvoření. O nápady, náměty a připomínky se s námi podělte v MŠ.

 

                                                                                                                                                                                 T.Vognarová

"Strašidelný den" v MŠ

 

V úterý 3. listopadu proběhl v naší MŠ „STRAŠIDELNÝ DEN“. Celá školička se hemžila malými čaroději, čarodějkami, netopýrky, vílami, duchy, čertíky, strašidly, přišla i bílá paní. Rejdili jsme v rytmu disco, plnili strašidelné úkoly a také jsme byli na návštěvě u strašidel ve sklepení školní budovy. Brrr !!!... ještě teď se třesu! Za šikovnost a odvahu děti dostaly diplom a věcnou i sladkou odměnu. I když venku bylo nepříznivé počasí, my jsme si tento den patřičně užili! Velké poděkování patří  šikovným maminkám za krásné a nápadité kostýmy.

Fotečky si prohlédněte ve Fotogalerii.

                                                                                                                                                                                        T.Vognarová

Sportovní OLYMPIÁDA

 

 

 

 

 

 

V sobotu 10.10.2009 proběhla již tradičně sportovní olympiáda druhých tříd. Tuto akci pořádá DDM Zastávka. Z našich osmi druháčků se jich zúčastnilo šest. Závodili statečně ve třech sportovních disciplínách. Medaili získal Ondřej Krčma a to bronzovou - za běh. BLAHOPŘEJEME !!!

Děti i rodiče strávili příjemné dopoledne při závodech a fandění. Příští rok se jistě zase zúčastníme a doufáme, že opět uspějeme ve velké konkurenci všech okolních škol.

Byli u nás PETROVŠTÍ ...

Ještě než pořádně začal školní rok, využili jsme nabídky rádia Petrov a přihlásili jsme se na jejich akci: Sešity pro 1000 školáků. A dobře jsme udělali. Na konci září k nám přijela z tohoto posluchači oblíbeného rádia vzácná návštěva. Moderátor Jirka Rejzek, kterého doprovázely dvě sympatické kolegyně. A hned se pustili s dětmi do rozhovorů – probíhalo to náramně: vyzkoušeli jsme si například moderátorskou rozcvičku. No schválně, zkuste si říct třikrát rychle za sebou slovo: nejkulaťoulinkatější… vidíte !!! Teda slyšíte !!! Děti pak dostali balónky a tašky, plné nádherných bloků a sešitů. Bylo to fajn. Moooc děkujeme a fotky z akce najdete na www.radiopetrov.com    

více obrázků najdete ve Fotogalerii                  

Aktuality

Výsledek Zápisu ZŠ

25.04.2019 12:26
Dnes byl publikován výsledek správního řízení, který najdete v záložce Zápis do 1. ročníku ZŠ

Povinně zveřejňovaná informace

27.03.2019 13:22
Dne 12.3. 2019 obdržela naše škola žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., od žadatele Kamika Trading, s.r.o. Požadované informace byly poskytnuty odpovědí ze dne 27.3. 2019 a odeslány datovou schránkou.

Zápis ZŠ a zápis MŠ

19.03.2019 12:15
V jednotlivých odrážkách jsou termíny a informace k letošním zápisům

Jarní prázdniny

07.02.2019 11:57
V týdnu od 11.2. 2019 mají žáci základní školy jarní prázdniny. Vyučování zahájíme od pondělí 18.2. 2019.

Vánoční přání

20.12.2018 09:52
Všichni ze školy přejí pohodové vánoční svátky a hodně zdraví, klidu i štěstí do nového roku 2019

školní rok 2018/2019

30.08.2018 16:51
Nový školní rok zahájíme v pondělí 3. září 2018

Ukončení letošního školního roku

22.05.2018 11:10
V souvislosti s vyhlášením volného dne bude vysvědčení vydáváno již ve čtvrtek 28.6.2018. Bližší informace naleznete v záložce Aktuality.

GDPR

22.05.2018 11:05
Na naše stránky přidáváme záložku související s informacemi z oblasti ochrany osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto osob (General Data Protection Regulation).

Výsledky přijímacího řízení/ MŠ

15.05.2018 09:22
V samostatné záložce najdete výsledky přijímacího řízení - Zápisu do mateřské školy

Výsledky přijímacího řízení

24.04.2018 08:59
V samostatné záložce naleznete uveřejněny výsledky přijímacího řízení - Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>