Výzvy se zúčastnily tři firmy. Vítězná firma p. Holešovského bude po ukončení topné sezóny provádět výměnu kotlů.

 

 

Základní škola a Mateřská škola Vysoké Popovice

 okres Brno-venkov, příspěvková organizace               Vysoké Popovice 188, PSČ 664 84

 IČO: 750 81 521,  e-mail:zs@vysokepopovice.cz,  tel.: ZŠ 777 560 948   MŠ 777 561 172

---

              

Výzva k podání nabídek

 

Název zakázky:

Výměna plynových kotlů s následným servisem pro ZŠ

Předmět zakázky

Dodání, montáž nových plynových kotlů a demontáž starých kotlů - dle specifikace

Datum vyhlášení zakázky:

21.2.2012

Název zadavatele:

Základní škola a Mateřská škola Vysoké Popovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:

Vysoké Popovice 188, 664 84 Vysoké Popovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)

Mgr. Dan Růžička

Tel.: +420 737 406 236

Email: zs@vysokepopovice.cz

IČ zadavatele:

75081521

DIČ zadavatele:

-

Kontaktní osoba zadavatele:

Mgr. Dan Růžička

Tel.: +420 737 406 236

Email: zs@vysokepopovice.cz

Lhůta pro podávání nabídek:

Do 29.3.2012 na mailovou nebo poštovní adresu školy (sídlo).

Nabídky podané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny.

Termín výběru firmy

Pátek 30.3. 2012 Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku řízení            e-mailem nejpozději do 2.4.2012

Popis předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výměna dvou starých plynových kotlů Therm 50 za nové.

Zakázka zahrnuje vedle samotné dodávky kotlů, také montáž a demontáž + dopravu do místa plnění a základní proškolení obsluhy s  technikou a příslušenstvím.

Součástí zakázky je i nabídka následného servisu plynového zařízení.

Příloha – foto stávajících kotlů

Kritéria pro hodnocení nabídek

  1. Celková cena, poměr cena / výkon  
  2. Záruční doba
  3. Podmínky servisu /opravy, revize/
  4. Platební podmínky
  5. Reference na dříve prováděné zakázky

Smlouva, objednávka

Smlouva ( případně objednávka) bude vybavena do 12.4.2012

Plnění zakázky:

Předpokládané plnění zakázky – květen , červen 2012

 

 

Ve Vysokých Popovicích 21.2.2012

                                                                      

                                                                                              Mgr.Dan Růžička v.r.

                                                                                                    ředitel školy