Lidé ve škole

ředitel školy, třídní učitel II. třídy

Mgr. Dan Růžička

 

učitelka ZŠ, třídní učitelka I. třídy

Mgr. Ivana Poláková

 

 vychovatelka ŠD, učitelka

Mgr. Bohumila Musilová

 

vedoucí učitelka MŠ

Tereza Vognarová

 

učitelka MŠ, vedoucí školní kuchyně

Romana Růžičková   

 

hlavní kuchařka, úklid

Jana Burianová

 

provozní mateřské školy, úklid

Pavlína Piternová

 

kuchařka, kuchařka ve výdejně ZŠ

Martina Pouzová