EU peníze školám

Přihlásili jsme se do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na základě dotace na akci EU peníze školám. Každá škola dostala 300 000 kč + určitý počet finančních prostředků na každého žáka.

Při vyplnění šablon, které jsme vybrali činili získané neinvestiční výdaje celkem 394 360 Kč.

Realizace projektu začla 1.7.2011

Každý půl rok jsme posílali na MŠMT monitorovací zprávu. Dále jsme vytvořili celkem 192 DUM (digitální učební materiál) a ověřili jsme je ve výuce. Absolvovali jsme šest akreditovaných atestů - školení ( dva na využíváni ICT, dva pro cizí jazyk a dva pro přírodní vědy).


V současné době náš projekt skončil a my jsme úspěšně odevzdali závěrečnou monitorovací zprávu.

Veškeré vytvořené DUM (digitální učební materiály) jsou uloženy v digitálním archivu školy a je možné je zapůjčit. Telefon...737 406 236 nebo školní email ( uveden vlevo )

Seznam DUM:

Dum 1 roc Čj             /20 kusů

Dum 2 roc Čj            /20 kusů

Dum 2 roc M            /20 kusů

Dum 3 roc AJ           /20 kusů 

Dum 4 roc I pol Aj     /20 kusů

Dum 4 roc II pol Aj    /20 kusů

Dum 2 roc Prvouka 1    /36 kusů

Dum 2 roc Prvouka 2    /36 kusů