Nemocnice zvířátek

30.04.2012 14:48

17. dubna jela naše MŠ a mladší děti ze ZŠ do Brna na akci pořádanou Vyšší odbornou zdravotnickou školou J. Podsedníka a MŠ Jihomoravské nám. s názvem  „Nemocnice zvířátek“. Děti si s sebou nesly své oblíbené plyšové zvířátko, které jevilo známky nemoci nebo úrazu. Lékaři a zdravotní sestry plyšového pacienta vyšetřovali, operovali a léčili v jednotlivých ordinacích. Na závěr děti navštívily lékárnu, kde vyzvedly léky pro ošetřené zvířátko. Tato akce měla doprovodný program pořádaný Zdravotnickou záchrannou službou a Hasičským záchranným sborem. Prohlídku sanitky a hasičského auta doprovázelo poutavé povídání a praktické ukázky samotných záchranářů. Celá akce je součástí preventivního projektu, jehož cílem je ochrana dětí před úrazy a zároveň má děti hravou formou poučit o tom, co mohou dělat, pokud se stane nehoda a seznámit je s lékařským prostředím i vyšetřeními, aby z nich neměly obavy. Našim dětem se akce velice líbila, odjížděly plné dojmů a zážitků.