Pirátské vystoupení

03.06.2014 11:25

Vystupovali jsme na Domečkyádě v Rosicích...