Aktualizace Dokumentů

13.09.2016 11:33

Ve složce Dokumenty jsou aktualizované školní řády pro ZŠ i pro MŠ a pokyn k prevenci a řešení šikany.